OFERTA:


  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
    Spółek oraz osób fizycznych (KH)

  • prowadzenie podatkowych ksiąg  przychodów i rozchodów (KPiR)

  • pełna obsługa kadrowo-płacowa

  • Inne
  • więcej


M-FINANCE Mateusz Karkosz

 

Wiem że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego  też daję czas na wzajemne poznanie  się i weryfikację mojej oferty.

 
 

Ceny  usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. Uzależnione są od formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności i przede wszystkim od średniej ilości dokumentów księgowych w każdym okresie rozliczeniowym.

 

 

ZMIENIASZ BIURO:

 

Wszystkim  Klientom, zmieniającym Biuro Rachunkowe: Obsługa w wysokości 70% od obecnej ceny na podstawie przedstawionej faktury.


Zapraszam do rozmów! Jestem otwarty na Państwa propozycje!