OFERTA:


  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
    Spółek oraz osób fizycznych (KH)

  • prowadzenie podatkowych ksiąg  przychodów i rozchodów (KPiR)

  • pełna obsługa kadrowo-płacowa

  • Inne
  • więcej


M-FINANCE Mateusz Karkosz